Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Mường Anh - Pa Ham, Mường Chà, Điện Biên