Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Mường Anh - Pa Ham, Mường Chà, Điện Biên
Với trên 3.260 km bờ biển, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm trong tuân thủ luật pháp quốc tế, các cam kết và hưởng ứng mạnh mẽ các sự kiện quốc tế về biển.
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 72/2001/QD-TTg, lấy ngày 28/06 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh ...